Protetika

model spodní lidské čelisti. zubní lékař, Český KrumlovCílem protetického ošetření je nahradit chybějící část zubu, zub jako celek nebo nahradit celou skupinu zubů. Protetickými náhradami našim klientům vylepšíme nejen tvar zubu, ale také jeho barvu nebo sklon. U rozsáhlých rekonstrukcí je možné upravit výšku nebo i typ zubu. Zhotovená korunka je pro všechny zuby stejná, liší se jen druhem materiálu.

Celokeramická korunka je bílá a je nejvěrnější napodobeninou zdravého zubu a proto je právem považována za královnu mezi korunkami, je prakticky k nerozeznání od vlastního zubu. Jako základní a jediný materiál je použita keramická hmota, kterou lze individuálně přizpůsobit odstínu vlastních zubů. K definitnímu usazení korunky se používají barevně upravené speciální cementy. Celokeramické korunky jsou nejen vysoce estetické, ale i dostatečně mechanicky odolné a vhodné především pro přední zuby a pro stoličky. Prakticky se ale dají použít u jakéhokoliv zubu, ky je zapotřebí nahradit zubní tkáň korunkou.

Metalokeramická korunka, má kovový podklad, ale povrch je celý bílý. Je vysoce estetická a funční a má své standardní místo mezi ostatními korunkami. Může být jak na viditelném místě části chrupu, tak i na místě, které není na první pohled vidět. Na této korunce neulpívá škodlivý mikrobiální povlak, ani zubní kaz, nezabarví se ani po dlouhé době od cementování, povrch je odolný proti působení vnějších vlivů jako jsou například potravinová barviva, čaj, červené víno apod. Výhodou je i nízká tepelná vodivost, která zaručuje, že korunka není citlivá na tepelné podněty.

Fazetová korunka, ta je z větší části kovová, ale její přední část je bílá. Proto se také nazývá kombinovaná. Je to stálá zubní náhrada, která je zhotovená z modelovacího vosku, kompozitního nebo keramického materiálu. To znamená, že základní část korunky je zhotovena z kovu a z části je pokryta estetickým materiálem, kterým je pryskyřice nebo keramika. Její mechanická odolnost je nepatrně nižší než u celokovové korunky. Je to nejvíce používaná klasická náhrada a používá se i jako pilíř konstrukce můstku.

Celokovová korunka, jak již název vypovídá, je celá kovová a nemá žádnou část bílou, používá se proto na zadním chrupu. Je to nejjednodušší typ korunky, která má dlouhou životnost.

Pryskyřičná korunka se používá při rozsáhlém poškození zubu, kdy už nelze garantovat trvanlivost výplně, protože by nebyla dostatečně funkční. Lze jí použít jak na živý, tak na mrtvý zub. Životnost korunky nezávisí jen na materiálu, ale do značné míry je ovlivněna i na spolupráci pacienta, to znamená dodržování pravidelných kontrol a provádění dokonalé ústní hygieny. Používá se jako přechodné řešení k zakrytí pahýlu do doby, než bude zhotovena definitivní korunka, nebo je možné ji použít na předních zubech jako provizorium.

Můstky – nahrazují jeden nebo více ztracených zubů, jsou pevně zakotveny na zubech a stejně jako korunky si klient může vybrat vhodný můstek s ohledem na estetiku.

Snímací protézy- snímací protetika patří mezi nejnáročnější typ ošetření, protože dochází k náhradě většího počtu zubů. K uchycení náhrady se využívá pevného spojení kosti s kořenem zbývajících zubů.